ALV 2021: benoeming Marianne Esendam en Hans Winters tot Lid van Verdienste

24 maart 2021


De eerste online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Boekelose TC is gehouden op dinsdag 23 maart 2021. Bijna 40 leden wonen de vergadering, die begint om 20.05 uur, digitaal bij via Microsoft Teams. In het openingswoord staat de voorzitter stil bij het overlijden van onze oud-voorzitter en penningmeester Marcel Slot in oktober 2020.
De jaarstukken 2020 waren 14 dagen van te voren al te vinden op de website, vanzelfsprekend moet je daarvoor wel ingelogd zijn.In 2020 waren de gevolgen van Corona het hele jaar zichtbaar. Niet spelen, alleen enkelen, daarna ook dubbelen en vervolgens weer alleen maar enkelen. Steeds werden de maatregelen aangepast aan de nieuwste cijfers van het RIVM. Er moest vooraf digitaal gereserveerd worden, iets wat dankzij ons nieuwe KNLTB-systeem eenvoudig in te stellen was. En in de hal beneden hangt nu ook een digitaal afhangscherm. Maatregelen waar wij ook in 2021 nog mee geconfronteerd worden. 
De activiteitenkalender werd continue aangepast, de voorjaarscompetitie werd verplaatst naar de najaarscompetitie, het Bookels Open mocht niet doorgaan, het Bookels Dubbel gelukkig wel met een record aantal deelnemers. Ook de Kom&Klap avonden werden goed bezocht. De kantine moest helaas vaak dicht blijven.
De toegangsweg en het houten bruggetje zijn aangepast. Een brede duiker en klinkerpad vormen de nieuwe entree tot ons park. Voor de veiligheid en voor een optimale verlichting zijn diverse bomen rondom het hekwerk gesnoeid of gekapt.
In juli is de verlichting vervangen door duurzame LED verlichting, daarbij zijn ook twee nieuwe masten geplaatst. Een mooie stap voorwaarts voor de BTC.
Alle bestuursleden lichten hun verslag toe en de penningmeester geeft aan dat wij mede dankzij de subsidies toch zwarte cijfers schrijven. Dit ondanks de extra afschrijving die wij hebben moeten doen  op de oude verlichting. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Wald Been en Jeroen Blomesath, heeft  de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt de voorstel over.
De nieuwe penningmeester, Carlie Geerdink, krijgt een pluim voor de wijze waarop hij het penningmeesterschap heeft opgepakt en eigen gemaakt in een bijzondere tijd door eerder genoemde droevige omstandigheid.   
In de bestuurssamenstelling zijn twee wijzigingen te melden. Marloes Drijfhout gaat Marianne Esendam vervangen als secretaris en Jose Waanders neemt het stokje over van Hans Winters als lid namens de Evenementen Commissie.
Marianne heeft veel voor de club betekend, eerst 8 jaar in de redactiecommissie, daarna 10 jaar in de jeugdcommissie en Open Jeugd Toernooi en vervolgens nog 14 jaar in het bestuur als secretaris. In het laatste jaar heeft zij Carlie geholpen met de boekhouding. Samen hebben zij een nieuw boekhoudpakket moeten leren kennen. Dit lukte maar hier zijn vele uren in gaan zitten.
Hans neemt na 21 jaar afscheid van het bestuur. Hij blijft wel lid van de Evenementen Commissie.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, voor hen beide te benoemen tot Lid van verdienste. Onder digitaal geklap en bijbehorende icoontjes werd dit voorstel aangenomen door de vergadering.

Voor 2021 is er genoeg werk aan de winkel. De banen gaan op 1 april open en dit jaar proberen wij wederom de banen zo lang mogelijk open te houden. In 2020 lukte dat tot half december. 
Het clubhuis vergt nu de grootste aandacht, met name het bordes. Dat wordt nu grondig gerenoveerd. Alle hulp is daarbij welkom. De baancommissie is, ook in april, in ieder geval elke zaterdag bezig maar vaak ook door de week. Wil je helpen neem dan s.v.p. even contact op met Marcel Joling. 
Niet in de vergadering genoemd maar zeker relevant: het bestuur geeft van te voren aan als het bekend is dat een bestuurslid het jaar erop aftredend is en niet herkiesbaar. Dit geldt voor Marcel Joling, hij heeft aangegeven dat 2021 zijn laatste jaar in het bestuur is. Hij wil wel graag onderdeel uit blijven maken van de baancommissie. Er wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid namens de baancommissie.
De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en sluit om 21.10 uur de vergadering, net na het ingaan van de Avondklok.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo