Belangrijke Bestuursmededelingen

10 september 2021


Het bestuur heeft op woensdag 8 september jl. een aantal belangrijke besluiten genomen. 

Allereerst is besloten om gehoor te geven aan de wens van de Meerjarenadvies commissie om langer door te kunnen tennissen. In de komende wintermaanden blijven baan 3, 4 en 5, als proef, open. De baancommissie krijgt extra materieel om de banen goed te kunnen onderhouden. Voorwaarde is wel dat zij structurele ondersteuning krijgen om de banen in goede conditie te houden. Omdat wij, zeker in de wintermaanden, afhankelijk zijn van het weer beslist de baancommissie of de banen wel of niet te bespelen zijn. In april 2022 evalueren wij deze proef.

Ons rookbeleid wordt iets aangescherpt. Het huidige beleid is dat alleen in het clubgebouw niet mag worden gerookt. Steeds meer sportparken zijn al helemaal rookvrij. Zover willen wij nu nog niet gaan. Naar onze mening schieten wij het doel voorbij als iedereen gaat roken net buiten onze redelijk smalle entree. Totdat wij daarvoor een goed alternatief hebben gevonden is besloten dat er op het bordes alleen mag worden gerookt bij baan 6. Er mag niet gerookt als er op baan 6 wordt getennist. Dit beleid gaat per direct in.

De kantine is in Corona-tijd veelal gesloten geweest. Gelukkig zijn er nu steeds weer meer mogelijkheden. Wij willen de tijden waarop de kantine open is en er een bardienst aanwezig is weer langzaam uitbreiden. In het najaar 2021 zal de kantine open zijn op dinsdag- en vrijdagavond en tijdens activiteiten (toernooien en competities). Volgens jaar willen wij de kantine ook weer tijdens de (Wimble)donderdagen en tijdens de trainingen op maandag open doen.

In 2022 zijn er twee bestuursleden aftredend. Gert Kant is aftredend als bestuurslid voor de technische commissie en is, bij gelijkblijvende omstandigheden, weer herkiesbaar. Marcel Joling treedt volgend jaar, na 14 jaar, af en is niet herkiesbaar maar blijft wel actief in de baancommissie. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger voor deze functie. Geïnteresseerden kunnen zich bij Marcel of een van de andere bestuursleden melden.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo