Bestuurssamenstelling en verkiezing

28 maart 2024


José Waanders en Marloes Drijfhout waren in het bestuur beiden aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid van de evenementen commissie en als secretatis: 

Beiden werden bedankt door Gert voor hun inzet de afgelopen 3 jaar. ‘’We nemen met een gemengd gevoel afscheid van beide. Het zijn zeer gewaardeerde, kritische en scherpe leden.’’ Marloes is daarbij de ogen en oren van de club en Gert hoopt dat ze dit ook wil blijven doen. Als bedankje krijgen ze beide een mooi bos bloemen en een applaus. Voor beide functies in de plaats stelde Janine Elshof zich beschikbaar. Zij werd unaniem benoemd. Janine; veel succes bij het vervullen van jouw nieuwe rol binnen het bestuur!

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo