Vertrouwenscontactpersoon BTC Janine Hendriks

30 maart 2024


In 2024 is het streven dat elke sportvereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft; voor BTC is dat gelukt!

Janine Hendriks wordt onze eerste vertrouwenscontactpersoon (VCP), zij heeft op 10 feb j.l. opleiding hiervoor volbracht. Tijdens de ALV heeft zij deze functie toegelicht, deze informatie komt ook op onze website te staan.

Als bestuur geven wij aan blij te zijn dat zij deze taak op zich neemt. Het is inmiddels ook een eis van de gemeente Enschede om voor het verkrijgen van de jaarlijkse gemeente subsidie een VCP te hebben.

De VCP-er vormt voor leden, ouders, medewerkers en andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt in een vertrouwelijk gesprek een luisterend oor, geeft raad en verwijs door naar passende hulp. Na een gesprek met de VCP-er beslis je als vraagsteller zelf welke stappen je wil zetten. Bij een klacht zal de VCP-er niet zelf hulp verlenen, maar zij weet welke mogelijkheden er voor hulp bij of benadering van het vraagstuk zijn. Op deze wijze kan ze je als VCP-er adviseren over de manier om tot een goede oplossing te komen. Indien het vraagstuk daarom vraagt, kan zij als VCP-er adviseren over de procedures en vervolgstappen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon van Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven.

Vragen waarmee je terecht kunt bij een VCP-er, gaan bijvoorbeeld over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, door bijv. je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur;
  • grensoverschrijdend gedrag: wanneer je het als onprettig ervaart waarop je door een teamlid, trainer of coach benaderd en/of aangeraakt wordt;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: als je denkt dat iemand in jouw omgeving hier mee te maken heeft;
  • zorgen over de wijze waarop met jouw kind en/of een ander kind wordt omgegaan binnen de vereniging;
  • of je eigen gedrag of benadering als trainer/coach passend is;
  • het direct of indirect beticht zijn door een ander van ontoelaatbaar gedrag;
  • of jouw vraagstuk bij de VCP-er op de juiste plek is.  

In contact komen met de vertrouwenscontactpersoon?

Janine Hendriks [email protected]  

 

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo