Wisselingen taken bij BTC

27 maart 2023

Ledenadministratie miv 8-3-2023 Gosse Klaas Miedema- Meijerink, ook voor het realiseren van de juiste accounts/toegang voor de KNLTB app.

Competitie/lessen miv 13-3-2023 Bert Lichtenwagner (Vereniging Competitie Leider/Technische Commissie)

Kantinedienst: captain van de week / Anette Weideman

Jeugdcommissie: Ellen Rutbeek

Baancommissie: Marcel Joling/ Harry ten Veen

Evenementen commissie: Jose Waanders 

Dagelijks bestuur BTC Gert Kant voorzitter, Marloes Drijfhout secretaris, Carlie Geerdink penningmeester

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 53 428 2412

Boekelose Tennis Club

De Mans 6
7548CX Boekelo